Бухгалтерський облік бартерних операцій.

Еквівалентність міжнародного обміну досягається за рахунок рівності вартостей продуктів, що обмінюються, за світовими цінами.

Оцінка товарів, що обмінюються, в єдиній валюті (за законодавством України - дол. США) необхідна для:

> нарахування мита, податків та зборів;

> здійснення контролю;

> транспортного страхування;

> оцінки та виплати можливих збитків;

> нарахування та виплата штрафних санкцій;

> можливої уцінки товару;

> забезпечення кредитних зобов'язань на випадок застави товарів тощо.

В Україні всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій відповідно до законодавства України.

Але з метою збільшення надходжень в Україну валютних коштів, стабілізації грошової національної одиниці та оздоровлення фінансово-банківської системи держави в цілому може бути заборонено проведення Бухгалтерський облік бартерних операцій. товарообмінних (бартерних) операцій деякими товарами (роботами, послугами) в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Для здійснення зовнішньоекономічної бартерної операції необхідно укласти договір.

При укладанні бартерного (товарообмінного) договору (контракту) слід чітко визначити номенклатуру зустрічних поставок, а також збалансувати за вартістю експортну та імпортну частини угоди.

Визначення сторін в бартерному контракті відрізняється тим, що кожна з них є одночасно і продавцем, і покупцем. Тому в контракті звичайно вказується тільки назва фірми. В тих випадках, коли заздалегідь відомо, яка із сторін першою здійснить поставку товару, іноді вводяться поняття "перший постачальник" та "другий постачальник".

Предмет контракту визначає зобов'язання сторін обмінюватися тільки товарами із зазначенням їх Бухгалтерський облік бартерних операцій. назв, коротких характеристик та фізичного обсягу поставок з кожної сторони. Якщо предметом обміну є декілька товарів, то робиться посилання на додану специфікацію. В цьому ж розділі вказуються базисні умови взаємних поставок, які можуть бути різними для кожної із сторін.

Ціни бартерного контракту узгоджуються на однакових базисних умовах поставок, а потім до них робляться поправки, що враховують реальні витрати, пов'язані з процесом поставок. Загальна сума контракту підраховується сторонами після внесення до ціни поправок, що враховують базисні умови, а обсяги взаємних поставок коригуються таким чином, щоб їх вартості були однакові. Мито, податки та збори кожна з сторін контракту сплачує в Бухгалтерський облік бартерних операцій. своїй країні самостійно без будь-яких взаємних розрахунків.


documentaktdblh.html
documentaktdivp.html
documentaktdqfx.html
documentaktdxqf.html
documentaktefan.html
Документ Бухгалтерський облік бартерних операцій.